بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

نواحی تابعه سازمان

لوک بندی شهر ارومیه:

با تأسیس سازمان مدیریت پسماندها از ابتدای سال 87 و در راستای اجرای ماده 44 قانون اساسی، جمع آوری پسماندها و تنظیف شهری در 4 منطقه موجود از محدوده قانونی شهر ارومیه، مناطق 1-2-3 باتوجه به تراکم جمعیتی و میزان زباله تولیدی و .... به 15 بلوک به بخش خصوصی و از منطقه 4 دو بلوک به بخش خصوصی و 2 بلوک به صورت امانی شهرداری تقسیم گردید. این روند در سال 88و 89 به 18 بلوک و در سال 90 به 20 بلوک بخش خصوصی و به 2 بلوک امانی تقسیم و طی مراحل قانونی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار گردید.و در سال 91 و 92 کل سطح شهر ارومیه در قالب 22 بلوک شهری به بخش خصوصی واگذار گردیده است.


 

ناحیه یک:

این ناحیه با مساحتی بالغ بر 1675 هکتار در جنوب شهر ارومیه واقع شده و دارای هشت بلوک، که ساختمان اداری آن واقع در اول بلوار امام علی(ع) جنب پل امام علی، ساختمان پیگیری و تخلفات شهرداری می باشد.

 

ناحیه دو:

این ناحیه با مساحتی بالغ بر 1090 هکتار در شمال شهر ارومیه واقع شده است و دارای سه بلوک ، که ساختمان اداری آن در خیابان خرمشهر کوچه شهید تیلی جنب پارک بنفشه می باشد.

 

ناحیه سه:

این ناحیه با مساحتی بالغ بر 1890 هکتار در غرب شهر ارومیه واقع شده است و دارای پنج بلوک، که ساختمان اداری آن واقع در بلوار باهنر، خیابان شهید سلطانی (60 طناب) می باشد.

 

ناحیه چهار:

این ناحیه با مساحتی بالغ بر 420 هکتار در مرکز شهر ارومیه واقع شده است و دارای سه بلوک، که ساختمان اداری آن واقع در تقاطع مدنی و عطایی می باشد.

 

ناحیه پنج:

این ناحیه با مساحتی بالغ بر 546 هکتار در مرکز شهر ارومیه واقع شده است و دارای سه بلوک، که ساختمان اداری آن واقع در بلوار شیخ شلتوت اول خیابان گلستان (دیگاله) می باشد.


 

پیام مدیر عامل

 

هادی بصاری - رئیس سازمان

رفت و روب معابر شهری

نظرسنجی

میزان رضایت مندی شما از نحوه توزیع کیسه های مخصوص زباله های خشک چقدر است؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

اوقات شرعی

آمار بازدید
دی ان ان