بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

Enter Title

اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهر ارومیه

ضرورت زندگی سالم ایجاب می کند روشهای مدیریت شهری و روستایی خود را بصورت مستمر بهبود بخشیم. متأسفانه امروزه دفع غیربهداشتی زباله در شهرها و تاثیرات ناشی از تخلیه بی رویه و روزافزون زباله باعث آسیب رسیدن به طبیعت می شود که هم محیط زیست و هم شهروندان را با مشکلات زیادی مواجه می نماید.

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ باعث میشود:

که زباله بدون اینکه وارد محیط زیست شود در مبدأ تفکیک شده و زباله تر به کارخانه های کمپوست (کود آلی) هدایت شده و تبدیل به کود آلی شود که این نوع کود بهترین کود برای کشاورزی منطقه محسوب می شود و زباله های خشک به کارخانجات بازیافتی انتقال و طی پروسه ای تبدیل به مواد بازیافتی شامل کاغذ، قلم، دفتر و صنایع دستی میشود.


 

اهمیت و جایگاه تفکیک از مبدا 


معیار های کلی جهت اجرای طرح تفکیک از مبدا

 

1- انجام مطالعات لازم در خصوص  نوع فرهنگ زندگی مردم در آن منطقه مورد نظر اعم از نوع مصرف ، اجتماعی ، اقتصادی و.....

2- تشکیل اکیپ آموزشگر چهره به چهره و برگزاری کارگاه های آموزشی اکیپ آموزشگر

3- تهیه آمار واحدهای گروه هدف (مسکونی، اداری و تجاری و آموزشی و....) درمحدوده طرح

4- تهیه و مشخص کردن نوع لباس فرم آموزشگران و موارددیگر اعم از کارت با مشخصات فردی و ......

5- طراحی وتهیه بوشور و فرم آماری وکیسه آبی مخصوص بازیافت با علائم و نوشته های آموزشی مربوط به طرح تفکیک از مبدا

5- برنامه ریزی دقیق زمانی در محدوده طرح برای آموزش چهره به چهره

6- تهیه نقشه محدوده طرح مطابق با نوع و تعداد گروه هدف به تفکیک روزهای هفته برای آموزش فرهنگ سازی طرح در نوبتهای صبح و بعد از ظهر

7- آنالیز آماری واحد گروه هدف در مرحله فرهنگ سازی مستقیم برای  تیم جمع آوری مواد خشک

8-آموزش و برگزاری اکیپ ماشین آلات طرح جهت جمع آوری با توجه به نوع مواد بازیافتی

9-تهیه نقشه محدوده طرح مطابق با نوع و تعداد گروه هدف به تفکیک روزهای هفته برای جمع اوری در نوبتهای صبح و بعد از ظهر

3- آنالیز واحد های گروه هدف با توجه به نوع ومقدار مواد بازیافتی تحویلی جهت پوشش روزانه محدوده تعریفی طرح

11- بررسی ، پیگیری و بازدیدگروه ناظر عالی و مقیم در مرحله آموزش فرهنگ سازی و جمع آوری و بسته بندی نهایی مواد خشک

12- ایجاد اکیپ بازرسی و با هماهنگی نیروی انتظامی در برخورد با افراد دوره گرد و تفکیک کننده غیر مجاز در محدوده طرح

13- مدیریت جمع آوری و حمل و نقل صحیح  مواد خشک یازیافتی از محدوده طرح

14- آشنا نمودن اکیپ بسته بندی و تفکیک نهایی در ایستگاه بازیافت با نوع مواد خشک

15- آنالیز مواد خشک بازیافتی مطابق فرمها و برنامه ریزی های انجام شده

16- تهیه  و آنالیز آمار عملکرد ی اکیپ آموزشگران چهره به چهره  مطابق فرمها و برنامه ریزیها

17- تهیه و آنالیز آمار عملکردی الکیپ جمع آوری مواد خشک در محدوده طرح مطابق فرمها و برنامه ریزیها

18- تهیه و آنالیز آماری مواد خشک بازیافت نهایی در ایستگاه از لحاظ هزینه جاری و فروش به صورت مقایسه ای    


 

 

اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندها

 هدف اصلی :

- آموزش وبالا بردن سطح آگاهی عمومی در ارتباط با کاهش تولید زباله

- جلب مشارکت شهروندان در دفع بهداشتی زباله

- اطلاع رسانی از فواید بازیافت و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخۀ تولید،

- همچنین آموزش و تشویق عموم به تفکیک پسماندهای خشک و تر


اهداف فرعی :  

 ایجاد تعامل و همکاری  میان مردم ، بخش خصوصي و همچنین با شهرداری و سازمان مديريت پسماند  

آموزش روش های صحیح دفع زباله، دفع اصولي و سازگار با محيط زيست

 

 

هدف اصلی : در گام اول آموزش چهره به چهره خانوارها

v      ايجاد بسترهاي لازم براي جلب مشاركت شهروندان در اجراي طرح تفكيك از مبدا پسماندهاي خشک خانگي

v      ميزان موفقيت در اجراي طرح تفكيك از مبدا به كيفيت آموزش ارائه شده به شهروندان بستگي خواهد داشت.


 

خلاصه روش اجرا ی طرح تفکیک از مبد ا  به روش  سیار مستقیم (  روش اول  تلفیقی  ) 

 

 

1- شناسایی و تهیه آمارخانوار و محدوده بلوک به تفکیک روز برای اجرای طرح تفکیک از مبدا

2- تهیه وآماده سازی محیط و امکانات جهت فرهنگ سازی طرح

3- آموزش پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح تفکیک از مبدا

4- اعزام پرسنل آموزشگر چهره به چهره در محدوده طرح  جهت آشنایی شهروندان با مقوله بازیافت مواد خشک

5-تحویل بروشور و کیسه آبی مخصوص بازیافت واعلام برنامه زمان بندی جهت جمع آوری مواد بازیافتی به شهروندان

6- جمع آوری مواد خشک از درب منازل شهروندان و انتقال آن به ایستگاه میانی یک جهت بسته بندی

7- بسته بندی نهایی مواد خشگ بازیافتی در ایستگاه میانی یک و آماده سازی برای فروش

 

ميزان موفقيت در اجراي طرح تفكيك از مبدا به كيفيت آموزش ارائه شده شهروندان بستگي خواهد داشت.
 

روش اجرا : آموزش چهره به چهره جهت فرهنگ سازی طرح تفکیک از مبدا  مواد  خشک  بازیافتی


 

 

v      برپایی کارگاههای آموزشی به آموزشگران چهره به چهره قبل از عزیمت  به محدوده  اجرایی طرح

v      پوشيدن لباس فرم

v      بهمراه داشتن كارت شناسائي

v      مراجعه به درب منازل طبق برنامه زما ن بند ي

v      اخذ اطلاعات اوليه خانوار

v      آموزش و توجيه شهروندان

v      اهميت اجراي طرح و ارائه بروشورطرح

v      زمان مراجعه براي جمع آوري اعلام گردد

v      ارائه كد شناسائي شهروندان

v      ارائه كيسه  آبی مخصوص زباله خشك


انواع روش های جمع آوری تلفیقی  مواد خشک   بازیافتی از پسماندهای عادی شهری


1-      روش سیار     

2-      روش ایجاد غرفه های ثابت                                                           

3-      روش مخزن گذری در معابر و اماکن پرتراکم


1)- روش سيار: 

در اين روش خودروها شامل وانت نیسان ها يا سه چرخه ها با شكل و آرم مشخص در ساعات معين با برنامه زمان بندی شده  و اکیپ مخصوص جمع آوری به محله های تعریف شده مراجعه نموده و با ارائه کیسه آبی و موارد دیگر بویژه پودر رختشویی ،اسکاچ و کیسه نمک یدار و دریافت مواد خشک بازیافت شده از طرف شهروندان اقدام به جمع آوري پسماندهاي خشك مينمايند.

فرآیند کار جمع آوری پسماندهای خشک توسط واحدهای سیار از درب منازل 2) - نصب ايستگاه ثابت: 


يا غرفه ها/كانكسهاي جمع آوري كه در محل پر تردد نصب گشته و شهروندان با مراجعه به آنها اقدام به تحويل زباله خشك و مبادله كالا مينمايند.غرفه‏های بازیافت با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تفکیک زباله بین شهروندان و پاکسازی محیط زیست از زباله‏های غیرقابل بازیافت در مناطقی از شهر می توان دایر کرد. این غرفه‏ها را در برخی مناطق از جمله مناطق پر رفت و آمد شهروندان به ویژه میادین خرید و فروش وغیره می توان  برپا نمود و در ازای دریافت پسماند خشک به شهروندان مواد شوینده یا بن کالا مثلا بن خرید کتاب تحویل داده شود. ادارات، مراکز تجاری و مجتمع‏های مسکونی در صورتی که حجم پسماند خشک‏شان از یک تن بیشتر باشد، می‏توانند با تماس با شماره سازمان  از خودروهای ویژه جمع آوری  این کار استفاده کرد.


 

فرآیند کار در غرفه های بازیافتی سازمان مدیریت پسماند شهر ارومیه

 

3) - مخزن گذاري: با نصب مخازن تفكيك زباله در محله ها و يا ارائه مخازن به نهادها، مدارس، رستورانها و...که با تبليغات برروي آنها شهروندان به تفكيك زباله ترغيب ميگردند.


 


 

پیام مدیر عامل

 

هادی بصاری - رئیس سازمان

رفت و روب معابر شهری

نظرسنجی

میزان رضایت مندی شما از نحوه توزیع کیسه های مخصوص زباله های خشک چقدر است؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

اوقات شرعی

آمار بازدید
دی ان ان