بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

اسلایدر

 

  • آموزش شهروندی طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک

  • شستشوی مدارس و مسیرهای منتهی به مدارس در استقبال...

  • آنالیز فیزیکی پسماندهای شهری ارومیه –شش ماهه اول...

  • آموزش شهروندی طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک -...

  • آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

  • تغییر پوشش لباس پاکبانان سازمان پسماند شهرداری...
سال92

آمار و عملکرد سازمان در دی ماه 92

آمار و عملکرد سازمان در بهمن ماه 92

آمار و عملکرد سازمان در اسفند ماه 92

--------------------------------------------------------------------------------------

سال93

آمار و عملکرد سازمان در فروردین ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در اردیبهشت ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در خرداد ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در تیر ماه 93

 آمار و عملکرد سازمان در مرداد ماه 93

 آمار و عملکرد سازمان در شهریور ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در مهر ماه 93

آمار وعملکرد سازمان در بهمن ماه 93

----------------------------------------------------------------------------------

سال94

آمار وعملکرد سازمان در فروردین ماه 94

آمار وعملکرد سازمان در اردیبهشت 94

آمار وعملکرد سازمان در خرداد 94

آمار وعملکرد سازمان در تير 94

آمار وعملکرد سازمان در مرداذ 94

آمار وعملکرد سازمان در شهریور  94

آمار وعملکرد سازمان در مهر  94

آمار وعملکرد سازمان در آبان  94


 


 

پیام مدیر عاملعزیز قال - مدیر عامل

تغییر پوشش پاکبانان سازمان مدیریت پسماند

قدردانی از همسران پاکبان

رفت و روب معابر شهری

نظرسنجی

میزان رضایت مندی شما از نحوه توزیع کیسه های مخصوص زباله های خشک چقدر است؟
ثبت نظر  نمایش نتایج