بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

اسلایدر

 

 • آزمایشات طب کار برای نیروهای سازمان پسماند به صورت...
  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهری ارومیه از انجام آزمایش های دوره ای برای نیروی...

 • لایروبی کانال های سطح شهر ارومیه در حال اجرا است
  لایروبی کانال های سطح شهر

 • ادغام دو سازمان خدمات موتوری و پسماند به بهبود...
  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه ادغام سازمان خدمات موتوری با سازمان...

 • توزیع 2 تن کیسه زباله در روز طبیعت
  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهری ارومیه از توزیع 2 تن کیسه زباله در خروجی های شهر...

 • احداث آب‌بند در مسیل‌های ارومیه/ نقاط حادثه‌خیز...
  رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از...

 • توزیع رایگان کیسه زباله در 9 خروجی ارومیه در روز...
  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهری ارومیه از توزیع رایگان کیسه زباله های قابل...

سال 97

 

آمار و عملکرد سازمان در سال 97

 

عملکرد سه ماهه سازمان 

 

رتبه بندی میزان رضایتمندی از آیتم های عملکردی شهرداری

 

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

سال95

 

 

 

 

آمار وعملکرد سازمان در خرداد 94

آمار وعملکرد سازمان در تير 94

آمار وعملکرد سازمان در مرداذ 94

آمار وعملکرد سازمان در شهریور  94

آمار وعملکرد سازمان در مهر  94

آمار وعملکرد سازمان در آبان  94

 

سال93

آمار و عملکرد سازمان در فروردین ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در اردیبهشت ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در خرداد ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در تیر ماه 93

 آمار و عملکرد سازمان در مرداد ماه 93

 آمار و عملکرد سازمان در شهریور ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در مهر ماه 93

سال92

آمار و عملکرد سازمان در دی ماه 92

آمار و عملکرد سازمان در بهمن ماه 92

آمار و عملکرد سازمان در اسفند ماه 92

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

پیام ریاست سازمان

 

احد یوسفی- رئیس سازمان

آمار بازدید
دی ان ان